Dierenhoeve:

foto alpacas

Over ons:
De Dierenhoeve bevindt zich op een groot terrein binnen 'Stichting Rivierduinen', waar men diverse weiden vindt en de boerderij. Naast de boerderij staan een aantal stallen met verschillende soorten dieren. De Dierenhoeve is een zorg- en kinderboerderij in beheer van de vereniging Dierenhoeve. Hier worden mensen begeleid bij hun traject op gebied van dagbesteding/ re-integratie. Binnen een veilige en vertrouwde omgeving kunnen zij allerlei werkzaamheden verrichten die nodig zijn op de boerderij onder begeleiding van activiteitenbegeleiders. Er zijn veel mogelijkheden en  allerlei werkgebieden zoals: plantenteelt, groenvoorziening, dierverzorging, bezoekers voorzien van versnaperingen in ons theehuis. Er heerst een ontspannen gezellig sfeer met aandacht voor de diversiteit van deelnemers. Wij werken volgens de SRH methodiek. Systematisch Rehabilitatie gericht handelen. Dit is een Herstelmethodiek waarbij aandacht is voor eigen kwaliteiten en eigen regie. Er wordt samen een activiteitenplan opgesteld en de doelen geformuleerd. Zowel voor korte als langere termijn. Deze doelen zijn richting gevend aan de uitwerking van het activiteitenplan en de voortgang wordt besproken in een evaluatie gesprek.
 
Doelgroepen:                Allerlei doelgroepen zijn welkom: In leeftijd van 18 t/m 80 jaar.
Aantal dagen open:                              5 dagen open
Max. groeps- grootte per dag(deel):      6-9 personen
Beschikbaarheid:                                  Begeleiding: plek beschikbaar (Er zijn nog meerdere dagdelen beschikbaar, neem contact op en wij kijken samen wat de mogelijkheden zijn. CIZ,PGB, DBC. Verschillende indicaties zijn mogelijk.)

Trefwoorden:
Gezellige ontspannen sfeer, werkervaringplek, allerlei soorten dieren.

Onderscheidend:
Informele en gemoedelijke sfeer binnen een kleinschalige kinderboerderij.
De Dierenhoeve wordt bezocht door mensen uit de omgeving met hun (klein)kinderen.
Een prettige dynamiek met ruimte voor een eigen werkplek.
Hier werken mensen die werkervaring willen opdoen samen met deelnemers in een team.

Contact:
Connie van Rijt
Tel: 06-46648718

theehuis
foto ponies